Finans ve Ekonomi

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması, doğum yapmış olan sigortalı kadınların doğumları nedeni ile çalışamadıkları dönemlerin primlerini sonradan ödemeleri anlamına gelen bir tür hizmet borçlanmasıdır. Erkeklerdeki askerlik borçlanmasına benzer bir durumdur. Doğum borçlanması yapılarak emekliliğe daha erken hak kazanılabilir. Kimler, nasıl, nereye ve ne kadar süre için doğum borçlanması başvurusunda bulunabilir sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Kimler Doğum Borçlanması Başvurusu Yapabilir?

Mevcut durumda sigortalı olarak çalışıyor olmak doğum borçlanmasına başvurabilmek için yeterli değildir.

 • Doğum yapmadan evvel bir hizmet akdine bağlı olarak sigortalı çalışması bulunan kadınlar,
 • Doğumdan önce kendi nam ve hesaplarına bağımsız olarak çalışma kapsamında sigortası bulunan kadınlar,
 • Yine doğumdan evvel kamu görevi ifa etmesi nedeniyle sigortalı olan kadınlar,

Doğum borçlanması başvurusunda bulunabilirler.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nereye Yapılır?

Doğum borçlanması başvurusu sigortalılık durumunuza göre farklı şekillerde yapılıyor.

 • Eğer 5510 sayılı kanuna göre bir hizmet akdine bağlı olarak sigortalı çalışansanız, isteğe bağlı kendi nam ve hesabına sigortalı olanlardansanız, 2925, 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olan sigortalı çalışanlardansanız başvurunuzu son çalıştığınız iş yerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne yapmanız gerekiyor.
 • Kamu çalışanı olup da doğum borçlanması yapacak olanlar ise başvurularını SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na yapmalılar.

Doğum borçlanması için başvuruda bulunan kadın çalışanın başvurusu işverenden herhangi bir belge istenmeksizin hizmet kayıtlarından tespit yolu ile değerlendirmeye alınır.

Doğum Borçlanmasının Başvuru Şartları Nelerdir?

Doğrum borçlanması yapılabilmesi için başvuru sahiplerinin sigortalılık durumlarına göre bazı şartlara haiz olmaları gerekir.

 • Bir hizmet akdine bağlı olmak koşulu ile çalışan kadın başvuru sahiplerinin, 2925, 506 veya 5510 sayılı kanuna tabi olarak sigortalı olduklarının tescil edilmiş olması ve adlarına prim tahakkuk etmiş olması,
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında 1479, 2926 veya 5510 sayılı kanuna tabi olan sigortalılar için prim ödemesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil veya tahakkuk etmiş olması,
 • Kamu çalışanı olup 5434 veya 5520 sayılı kanuna bağlı olarak sigortalı olanların sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
 • Başvuru yapan kadın sigortalının doğumdan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olması,
 • Doğum sonrası başvuru sahibi adına prim ödemesi yapılmamış olması,
 • Borçlanmak istediği süre içerisinde doğumu gerçekleşen çocuğun yaşaması,

Gerekir.

Kaç Yıl Doğum Borçlanması Yapılabilir?

Doğum borçlanması için belirli bir süre kısıtlaması bulunuyor. Toplam süreye bakıldığında ise kadın sigortalılar 2 (iki) yıla kadar doğum borçlanması yapabilirler. Bu süreye, kadın sigortalının  doğuma 3 (üç) hafta kalana kadar çalışması halinde, tekil gebeliklerde 8 (sekiz), çoğul gebeliklerde ise 10 (on) haftalık süreler de dahildir. İstenilen sayıda çocuk için doğum borçlanması yapılması ise mümkün değil. Kadın sigortalılar sadece 3 (üç) çocukları için toplamda en fazla 6 (altı) yıla kadar doğum borçlanması yapabilirler. Yalnız borçlanma talebinde bulunan kadın çalışanın borçlanmak istediği süre içerisinde primi yatmış süreler varsa bunlar borçlanılmak istenen iki yıllık süreden düşülür ve genel hesap düşüldükten sonra yapılır. Eğer borçlanılmak istenen süre içerisinde çocuk vefat etmiş ise çocuğun vefat ettiği tarihe kadar olan süre borçlanmaya konu edilebilir. Kadın sigortalı ilk doğumunu yaptıktan sonra ikinci doğumunu da iki yıl dolmadan yaparsa ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ve ikinci doğum için tanınan iki yıllık sürenin toplamınca borçlanma yapabilir.

Yorum Yap