Finans ve Ekonomi

ÇKYS ve Zimmet Sorgulama

Sağlık bakanlığı tarafından oluşturulan ve kullanılan ÇKYS hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. ÇKYS’nin tanımı, ÇKYS ile yapılabilecek işlemler ve zimmet sorgulama gibi tüm detayları yazımızda izah ettik.

ÇKYS Nedir?

ÇKYS’nin açılımı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi olarak belirtilmiş. Sağlık bakanlığı tarafından oluşturulan bu portal sayesinde sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi ve belgelere kısa zamanda erişim hedeflenmekte. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi içerisinde bakanlığın tüm personelinin bilgileri, bakanlığa ait kurum binalarının bilgileri, envanterde bulunan tüm malzemelerin bilgileri ve özel sağlık kuruluşlarına ait bilgiler yer almaktadır. Tüm bu bilgiler farklı modüller altında tutulmakta ve takip edilmektedir. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere tek bir noktadan erişim imkanı oluşturulduğu gibi personel de kendisi ile bilgilere yine tek bir noktadan ulaşabilmektedir.

ÇKYS Üzerinden Hangi İşlemler Yapılabilir?

ÇKYS altında yer alan her bir modülün sakladığı farklı bilgi ve belgeler bulunuyor. Dolayısıyla her farklı modülden farklı sorgulamalar yapabilmek mümkün.

 • YTS

Yatırım Takip Sistemi olan YTS modülü içerisinde Sağlık Bakanlığının tüm binalarının kodları, konum ve tapu bilgileri, yapılan yangın denetim ve deprem analizleri, fatura tüketimleri ile ikame bilgileri yer alır. Bu modülün altında;

 • Yatırım teklif ve değerlendirme,
 • Yatırım izleme,
 • Bina bilgi sistemi,
 • Bina fatura tüketimi,
 • Lojman bilgileri
 • Taşınmaz mal listesi,
 • Bina deprem analiz bilgileri,
 • Hizmet ve kapasite tanımları,

Yer alır.

 • SKYS

Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi modülü olan SKYS içerisinde ruhsatlandırma süreçleri, hekim kadroları, çalışan hekim, hekim başlatma, sağlık kuruluşlarına ait mahal listeleri, sağlık kuruluşlarının mevcut donanımları ve faaliyet izin belgeleri takip edilir. Böylelikle hem özel sağlık kuruluşları hem de bu kuruluşlarda çalışan sağlık personeline ait bilgiler sürekli güncel tutularak takibi sağlanır.

 • MKYS

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi modülü olan MKYS’nin altında genel olarak malzeme takibi yapılmaktadır. Tüm kurumların sahip olduğu taşınırlar bu sistemde görüntülenir. MKYS’nin farklı sistemlerle de entegrasyonu bulunmaktadır. Örneğin zimmet takibi için İKYS ile ve bilgi paylaşımı için HBS ile entegre olarak çalışır. Tüm kurumların depolarında bulunan tanışırlar buradan kolaylıkla takip edilir.

 • İKYS

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi doğrudan personeli ilgilendirir. İKYS ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personele ait işlemler tek bir noktadan etkin ve hızlı bir şekilde yapılır. Bu sistem sayesinde hem personel hem de idareciler gerekli bilgi ve belgelere daha hızlı ulaşabilirler. İKYS ile pek çok sistem ve modüle bilgi akışı sağlanmaktadır. İKYS altında bulunan alt modüller ise şu şekildedir:

 • Atama
 • Sicil
 • Sicil Bilgi
 • Kadro
 • Terfi
 • Maaş ve Tahakkuk
 • İhtisas
 • Hukuk
 • Disiplin
 • TSİM

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü, 1997 yılında başlayan bir projenin devamıdır. 2005 yılında Web tabanlı olarak yeniden tasarlanıp geliştirilen TSİM ile Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatını yönlendirebilmek için güncel ve güvenilir bilgi sağlanmaktadır.

ÇKYS Zimmet Sorgulama Nasıl Yapılır?

ÇKYS ile zimmet sorgulaması yapılmak isteniyorsa bunun için iki farklı girişten istifade edilebilir. Bir Sağlık Bakanlığı personeli olarak doğrudan ÇKYS üzerinde sorgulama yapmak istiyorsanız https://ckys.saglik.gov.tr/ adresine giderek buradaki açıklamada yer alan kısayolu bilgisayarınıza indirin. Aynı zamanda sisteme Sağlık Bakanlığı personellerinin Ortak Giriş Portalı üzerinden de ulaşabilmesi mümkün. Sisteme giriş yaptıktan sonra size ait tüm bilgilere erişebilir, atama, zimmet gibi öğrenmek istediklerinizi anında görüntüleyebilirsiniz. Sadece görev yeri ve zimmet sorgulaması yapacaksanız da https://ckysweb.saglik.gov.tr/personelgorevyeri/Default.aspx adresine tıklayarak kimlik bilgilerinizi girerek sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Yorum Yap