Albaraka Türk Kuveyt Türk Türkiye Finans Bankası Vakıf Katılım Ziraat Katılım

Katılım Bankaları Hangileridir?

Katılım Bankaları, faizsiz banka anlayışını benimsemiştir ve müşterilerine, yaptığı ticari faaliyetler sonucunda eldi ettiği kar ya da zarardan pay vermektedir. Müşteriler, yatırdıkları fonlar karşılığında, bankanın bir nevi ortağı olurlar ve kar payı alırlar. Türkiye’de faaliyet gösteren 5 tane Katılım Bankası vardır:

Albaraka Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk, faizsiz bankacılık yapan Albaraka Grubu, İslam Kalkınma Bankası ve bir Türk sanayi şirketinin iştirakiyle 1984 yılında temelleri atılmış bir bankadır. 1985 yılında faaliyetlerine başlayan banka, günümüzde, bir tanesi yurt dışında olmak üzere toplam 223 şube ile faaliyetlerine devam etmektedir. Bankanın genel müdürü Melikşah Utku’dur. 30 Haziran 2018 yılı itibariyle Albarak Türk’ün ortaklık yapısı şu şekildedir: %65,99 oranında hisse yabancıların, %8,78 hisse yerli yatırımcıların ve %25,22 halka açık hisselerdir. Bankanın internet sitesi: www.albarakaturk.com.tr

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kuveyt kökenli bir firma olan Kuwait Finance House’un iştirakıyla 28 Şubat 1989 tarihinde kurulmuştur. Banka, ilk kurulduğunda özel finans kurumu olarak faaliyet göstermiş, 2006 yılında katılım bankası statüsü kazanmıştır. Faizsiz bankacılığın Türkiye’deki en büyük temsilcilerinden bir tanesi olan Kuveyt Türk, Türkiye geneline yayılmış 386 tane şubesiyle hizmetine devam etmektedir. Bankanın ortaklık yapısı şu şekildedir: %62,24 hisse, Kuveyt Finans Kurumu’na , %18,72 hisse, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, %9 hisse, Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kuruluşu’na, %9 hisse İslâm Kalkınma Bankası’na, geriye kalan %1,04’lük hisse de diğer gerçek ve tüzel kişilerindir. Bankanın genel müdürü, Ufuk UYAN‘dır. Bankanın sitesi: https://www.kuveytturk.com.tr

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası, 1991 yılında kurulan Anadolu Finans ve  1985-2001 yılları arasında Faisal Finans Kurumu adıyla hizmet veren Family Finans’ın ortaklığıyla, 2005 yılında kurulmuştur. Kısa sürede önemli atılımlar gerçekleştiren bankanın hisselerinin büyük bir kısmı , güçlü yapısının etkisiyle, The National Commercial Bank (NCB ) tarafından satın alındı. Hisselerinin %67.03’ü NCB tarafından kontrol edilen Türkiye Finans, 300’ü aşkın şubesiyle hizmet vermektedir. Bankanın genel müdürü, WAEL ABDULAZİZ A. RAIES‘dir. Türkiye Finans Kalkınma Banksı internet sitesi: www.turkiyefinans.com.tr

Vakıf Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası, 25.06.2015 tarihinde kurulmuştur. Sermayesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bayezid Han-ı Sani (II.Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I.Mahmut) Vakfı, Mahmut Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı’na aittir. Bankanın genel müdürü, İkram Göktaş’tır. Banka, Türkiye genelinde 80 tane şubesiyle hizmet vermektedir. Bankanın internet sitesi: https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/

Ziraat Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası, 12.05.2015 tarihinde faaliyet izni alarak bankacılık sektörüne giriş yapmıştır. Kuruluş sermayesi olan 675.000.000 -TL’nin tamamı, T.C. Hazinesi tarafından ödenmiştir. 2016 yılında sermaye tutarı, 1.250.000.000 -TL’ye çıkarılmıştır. Banka, 70’in üzerinde şubesiyle hizmet vermektedir. Genel müdür görevi, Metin Özdemir’indir. Ziraat Katılım Bankası internet sitesi: https://www.ziraatkatilim.com.tr/Sayfalar/anasayfa.aspx

Yorum Yap