Bankacılık İşlemleri

Katılım Bankacılığı Nedir?

Katılım Bankacılığı, bankacılık faaliyetlerinde faize dayalı olmayan, kar ve zarara katılım yoluyla çalışan bir sistemdir. Katılım kelimesi, faizsiz bankacılık faaliyetleri sonucunda elde edilen kara ya da zarara katılımı tanımlamaktadır. Katılım bankaları, müşterilerinden topladığı fonlarla, faiz kazancının söz konusu olmadığı ticaret ve sanayi faaliyetlerinde bulunur. Bu faaliyetler sonucunda elde edilen kar ya da zarar, müşteriler arasında paylaştırılır.

Toplanan fonlar, Dolar, Euro ya da Türk Lirası cinsinden vadeli hesaplarda tutulur. Bu fonlar, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, finansal kiralama, kâr veya zarar ortaklığı ile değerlendirilir. Ticarette ve sanayide ihtiyaç duyulan hammadde, gayrimenkul, makine veya çeşitli techizatların temini bu yöntemlerle sağlanır.

Katılım Bankaları ve Faizsizlik

Katılım bankalarında, herhangi bir bankacılık işleminde faiz söz konusu değildir. Ayrıca, toplum için zararlı kabul edilen, silah, alkol ve sigara gibi objelerin ya da maddelerin söz konusu olduğu hiçbir bankacılık işlemi yapılmaz.

Özetle, Katılım Bankacılığı’nın temelinde faizsizlik prensibi bulunmaktadır. Bu prensip de, müşterilerine herhangi bir kazancı önceden taahhüt etmemeye dayanır. Müşteriler, gerçekleştirilecek ticari ve sanayi tabanlı işlemler sonucunda elde edilecek kar ya da zarara ortak olur. Fon sahibi müşeri, nakit kredi alamaz. Bunun yerine, katılım bankası, müşterisinin ihtiyaç duyduğu malı, satıcıdan, değerini peşin ödeyerek alır ve müşteriye vadeli bir şekilde satar, kiralar ya da müşteri ile proje bazlı ortaklık kurar.

Katılım Bankalarının Kuruluş Amacı Nedir?

Katılım Bankaları, faizden gelir etme konusunda çekimser olan insanların ellerinde bulundurduğu değerleri, ekonomik hayata sokacak bir sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Katılım bankaları gelirlerinin büyük bölümünü mal alım satım işlemlerinden elde ettiği için genelde zarar etmezler (Zararına mal satışı olmadığı için). Dolayısıyla, fon sahibi için çoğunlukla kara ortak olma durumu söz konusudur.

Yorum Yap