Finans ve Ekonomi

Euro Kullanan Ülkeler Hangileridir?

Euro, bugün Avrupa’da yaklaşık 340 milyon insanın kullandığı bir para birimidir. Bu sayı, Euro’yu, Dolar’dan sonraki en yaygın para yapmaktadır. Tıpkı bütün, para birimleri gibi Euro’da bir merkez bankası, Avrupa Merkez Bankası tarafından yönetilir. Fakat, Euro bölgesinde yer alan 19 ülkenin de Euro üzerinde söz hakkı bulunmaktadır. Bu durum, Euro’nun yönetimini oldukça güçleştirmektedir. Çünkü, her ülkenin kendi finansal politikası söz konusudur. Bu durum Euro’nun değeri üzerinde de etki yapmaktadır.

Euro’nun ilk ortaya çıkış amacı, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde tek bir para biriminin kullanılmasıydı. Birliğe üye olan her ülke de, Euro’ya geçişi kabul etmektedir. Fakat, bu geçiş için çeşitli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar, Maastricht Anlaşması ile belirlenmiştir. Avrupa Birliği şuan 28 üyeye sahiptir. Fakat, 9 ülke söz konusu koşulların eksikliği nedeniyle, Euro’ya geçiş yapamamıştır. Bu ülkeler; Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, Polonya, Romanya, İsveç, ve İngiltere’dir. Burada şunu belirtmeliyiz ki; bazı ülkelerin Euro’ya bilerek geçiş yapmadığı bilinmektedir.

Euro Kullanan Ülkeler

Şuan halihazırda, Euro’yu resmi para birimi olarak kullanan 22 tane ülke vardır. Bunlardan 19 tanesi Avrupa Birliği üyesidir. Avusturya, Belçika, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksenburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya Avrupa Birliği üyesi Euro kullanan ülkelerken; Karadağ, Monako ve Vatikan, Avrupa Birliği üyesi değildir.

Avrupa’nın dışında, daha önceden Fransa’nın sömürgesi olan 14 Afrika ülkesi de paralarını Euro’ya endekslemişlerdir. Çünkü bu ülkeler, eski Fransız para birimi Frank kullanmaktaydılar.

Komşumuz İran’da Amerika ambargosu nedeniyle, petrol ticareti dahil tüm uluslar arası işlemlerinde Euro kullanmaktadır.

Euro Kullanmanın Avantajları

Euro, küçük ekonomiye sahip Avrupa Birliği ülkeleri için bazı avantajlar yaratmıştır. Almanya ve Fransa gibi ekonomik devlerin şemsiyesi altına giren bu ekonomiler, düşük faiz oranlarına kavuşmuştur. Bu ekonomiler, daha az riskli bir para birimi olan Euro sayesinde, yatırımcılar ve ticaret ile uğraşanlar için cazibeli hale gelmiştir. Düşük faiz, daha fazla doğrudan yabancı yatırımcı çekmelerine neden olmuştur. Böylece bu ekonomiler büyük ilerleme kaydetmiştir.

Euro’ya geçiş, daha birçok irili ufaklı avantaj sağlamıştır.

Euro Kullanmanın Dezavantajları

Bu kadar çok avantajı olmasına rağmen, birçok Avrupa Birliği ülkesi, Euro’ya geçmek istememiştir. Peki neden? Bu ülkeler, Hazine’leri ve finansal politikalarını belirleme konusundaki özgürlüklerinden vazgeçmek istemediler. Euro’ya geçmeleri durumunda, kendi paralarını basmaları söz konusu olmayacaktı. Düşünsenize, İngiltere artık Sterlin basamayacaktı. Peki kendi para birimlerini basabiliyor olmaları neden önemliydi? Bu yetenek onlara, enflasyonu kontrol etme şansı vermektedir. Bunu da faizleri arttırarak ya da para akışını limitleyerek yapabilirler.

Ayrıca, daha önce bahsettiğimiz üzere bazı koşulların da yerine getirilmesi gerekmekteydi. Bu koşulların, kendi ekonomileri için bazı olumsuz durumlar oluşturabileceği düşüncesi de Euro kullanmama tercihi üzerinde etkili oldu.

 

 

Yorum Yap