Genel

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Aile değerlerine çok önem veren toplumumuzda yaşanması asla arzulanmayan boşanma süreçlerinin içerisine kimi zaman anlaşmalı boşanma dilekçesi gibi terimler dahil olabilmektedir. Bir yuvanın yıkılmasına hiç kimsenin tarafgir olmayacağını biliyoruz; ama zorunlu hallerde ihtiyaç duyacağınız bu bilgiye ulaşabilmeniz için anlaşmalı boşanma dilekçesini hakkında gerekli tüm bilgileri yazımızda sunuyoruz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nedir?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, boşanmak isteyen çiftlerin çekişmeli boşanma davalarının aksine sulh yolu boşanmak istemeleri halinde mahkemeye sundukları dilekçedir. Genellikle boşanma başvurusunda bulunacak olan çiftler anlaşmalı boşanma dilekçesini müştereken doldururlar.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Dilekçenin davacı kısmında boşanma davasını açacak olan eşin bilgileri yazılır.
  • Diğer eşin bilgileri ise dilekçenin davalı kısmında yer alır.
  • Anlaşmalı boşanma dilekçesinde tebligat adresinin tam ve doğru yazıldığından emin olunmalıdır. Davanın ilerleyişinde, tebligat yapılması gereken durumlarda, yanlış veya eksik adres aksamalara neden olabilir.
  • Anlaşmalı boşanma dilekçesinde hem davacı hem de davalının ad ve soyadı, T.C. kimlik numaraları muhakkak yer almalıdır.
  • Dilekçede dava konusu, davaya dair açıklama, bir avukattan öğrenebileceğiniz hukuki nedenler, deliller, sonuç ve istem kısmı mutlaka yer almalıdır.
  • Dilekçenin sonunda davacı ve davalı eşlerin her ikisinin de imzası mutlaka yer almalıdır.
  • Var ise eşler arasındaki anlaşmalı boşanmaya dair protokol, dilekçe ekine konulmalıdır.

Örnek Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Örnek anlaşmalı boşanma dilekçesini inceleyerek daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

……………………… AİLE MAHKEMESİNE

 

Davacı                         : (Ad, soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.)
Adresi                         : (Tebligatların gönderileceği adres tam ve doğru olarak yazılmalıdır.)

 

Davalı                                     : (Ad, soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.)
Adresi                         : (Tebligatların gönderileceği adres tam ve doğru olarak yazılmalıdır.)

 

Dava   Konusu           :  Evlilik birliğinin  temelinden sarsılması sebebiyle anlaşmalı olarak evliliğin sona erdirilmesine dair dava dilekçesidir.

Dava Tarihi                :

Açıklamalar                :

(Bu kısma dava ait açıklamalar için evlilik tarihi, çocuk sayısı, çocuk cinsiyeti gibi bilgiler ile birlikte boşanmaya neden olan haller maddeler halinde yazılır.)

Hukuki Nedenler       : Avukatınızın önerisi doğrultusunda doldurulmalıdır.

Hukuki Deliller          : Boşanmaya hukuki olarak delil olabilecek her şey eklenir.

Sonuç  ve Talep         : Yukarıda ifade edilen hususların dikkate alınması ile

  • Türk Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca davalı ile boşanmamıza,
  • Ekte sunulan protokolün (var ise) aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

(Tarih)

(İmza)

Davacı – Davalı

(Adınızı-Soyadı)

 

EKİ:

  • Dilekçeye ek olarak konulan tüm belgeler burada belirtilir.

Yorum Yap